Dla każdego 4000 zł

+ inne korzyści do fotowoltaiki

Poznaj ofertę GlobalECO skierowaną dla domu:

WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE KORZYŚCI SIĘ ŁĄCZĄ

Wykonując instalację z GlobalECO uzyskasz atrakcyjna cenę i dodatkowe 10 korzyści. Następnie, odzyskasz 3000 zł dotacji i ulgi podatkowe. W przypadku, gdy nie chcesz wykładać gotówki – damy Ci to wszystko w ratach kredytowych z karencją spłaty nawet 6 miesięcy. Rata może być niższa od wartości rachunku, który płacisz dziś do energetyki. Lepiej już nie będzie!

20.-hand-banknote-money-finance-economy-payment

Kliknij

Łącznie w ramach programu można otrzymać do 20 500 zł dotacji, z czego:

 • 4 000 zł na fotowoltaikę lub 5 000 zł przy zakupie innych elementów,
 • 7 500 zł na magazyn energii,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 3 000 zł na system zarządzania HEMS/EMS,

Najważniejsze zasady:

 • nabór potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

UWAGA – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

dom-eco-globaleco

Kliknij

Ulgi podatkowe:

 • Ulga termomodernizacyjna (wraz z fotowoltaiką).
 • Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość do 53.000 zł brutto.
 • Okres rozliczania ulgi do 6 lat. Korzyść w wys. 17/32%.
 • Rozliczana w PIT-32 na koniec roku podatkowego.
 • Obniżony podatek VAT 8% – instalacje OZE realizowane na potrzeby mieszkalne opodatkowane są obniżonym podatkiem VAT, zarówno na budynku mieszkalnym/ gospodarczym, garażu czy gruncie.

Wszystkie etapy procesu montażu systemu fotowoltaicznego robimy za Ciebie.

Wizyta doradcy
Projekt koncepcyjny instalacji
Podpisanie umowy na wykonanie instalacji
Wpłata zaliczki do umowy
Rezerwacja terminu montażu
Dostawa komponentów do klienta
Montaż instalacji i uruchomienie testowe
Płatność pozostałej części ceny
Zgłoszenie do OSD
Przyłączenie do sieci i uruchomienie produkcyjne
Szkolenie dla klienta
Zamiana rachunku za energię
na oszczędności lub ratę abonamentową