Ulga w podatku rolnym

Fotowoltaika
w gospodarstwie rolnym

Ulga w podatku rolnym w wysokości 25% nakładów poniesionych na modernizację gospodarstwa rolnego (w tym instalacje PV). Okres rozliczania ulgi do 15 lat.

Jeżeli posiadasz grunt, który chcesz przeznaczyć
na instalacje fotowoltaiczna zobacz tutaj ->

Skorzystaj z dotacji z programu Agroenergia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór do kolejnej edycji programu AgroEnegia przeznaczając w części 1 środki w formie dofinansowań które pozwolą częściowo pokryć koszty związane z zakupem/ montażem przydomowych instalacji fotowoltaicznych , wiatrowych i hybrydowych o mocy od 10 do 50 kW a także zakupu i montażu pomp ciepła. Program dodatkowo umożliwia pozyskanie dofinansowań do biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych o mocy do 500 kW

Kto może otrzymać dofinansowanie :

  1. Osoba fizyczna będąca właścicielem /dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, oraz prowadząca osobiście gospodarstwo rolne przez minimum rok od daty złożenia wniosku
  2. Osoba prawna będąca właścicielem /dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, oraz prowadząca osobiście gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych gdzie główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy wskazany w rejestrze stanowi kod : PKD. 01.61.Z (produkcja roślinna) ; PKD.01.62.Z (chów i hodowla zwierząt z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) , PKD.01.63.Z ( działalność usługowa następująca po zbiorach) przez minimum rok od daty złożenia wniosku.

Okres kwalifikowalności kosztów  wyznaczony został w terminie od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r, a sam nabór składanych wniosków odbywa się w trybie ciągłym i realizowany jest w latach 2019- 2027 przy czym

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r.

na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Intensywność dofinansowania w zależności od realizowanych przedsięwzięć  została podzielona na następujące wartości:

1)  W przypadku inwestycji dotyczących zakupu/ montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z mocą odpowiednią dla potrzeb beneficjenta

Instalacje PV 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
Instalacje PV 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższymi wartościami na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

 

3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Uzyskanie niezależności energetycznej - zamiana rachunku za energię na oszczędności lub ratę leasingową.

Każde gospodarstwo może obniżyć koszt energii elektrycznej, niektóre nawet o 95%. Sama instalacja fotowoltaiczna tego nie osiągnie! Potrzeba wykonać jeszcze klika zabiegów, które pozwolą osiągnąć maksimum redukcji. Z nami możesz zrealizować wszystkie i zagwarantować sobie niezależność energetyczną.

20.-hand-banknote-money-finance-economy-payment

Kliknij

Masz do dyspozycji:

  1. dotacje w wysokości 40% wartości instalacji,
  2. ulgę podatkową w wysokości 25% wartości podatku rolnego jamki zapłacisz przez 15 lat,
  3. preferencyjną pożyczkę,
  4. preferencyjny leasing,
  5. preferencyjny kredyt,


W zależności od twoje formy organizacyjne (KRUS, DOCHÓD, VAT).

Preferencyjne finansowanie na odnawialne źródła energii (OZE) oznacza: uproszczoną procedurę formalne, uruchomienie środków możliwe bez 1-wszej wpłaty.

dom-eco-globaleco

Kliknij

Montując instalację fotowoltaiczną osiągniesz niezależność energetyczną. Twoje gospodarstwo nie będzie narażone na wahania cen energii elektrycznej na rynku. To ma znaczenie przy utrzymaniu atrakcyjnych cen Twoich produktów i gwarantuje Ci konkurencyjność.

Wszystkie etapy procesu montażu systemu fotowoltaicznego robimy za Ciebie.

Wizyta audytora
Projekt koncepcyjny instalacji
Umowa optymalizacji systemu energetycznego
Projekt ostateczny instalacji fotowoltaicznej
Zawarcie umowy na wykonanie instalacji
Uruchomienie finansowania inwestycji
Rezerwacja daty montażu
Dostawa komponentów do klienta
Montaż instalacji i uruchomienie testowe
Płatność pozostałej części ceny
Zgłoszenie do OSD
Przyłączenie do sieci i uruchomienie produkcyjne
Szkolenie dla klienta