Fotowoltaika

w pytaniach i odpowiedziach

Fotowoltaika

Najczęściej zadawane pytania

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą specjalnych ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują w tym celu energię z promieni słonecznych.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały z promieniowania słonecznego, który jest zamieniany przez falownik na prąd przemienny i wprowadzony do instalacji elektrycznej budynku/obiektu pokrywając w pierwszej kolejności bieżące potrzeby energetyczne.

Falownik (inwerter) to urządzenie, które zmienia prąd stały wyprodukowany przez ogniwa fotowoltaiczne w prąd zmienny, który może być stosowany do zasilania urządzeń elektrycznych w domu.

Są to instalacje o mocy do 50kWp, które mogą być realizowane w uproszczonej procedurze – najpierw budujemy instalację, a potem zgłaszamy ją do odbioru. Na budowę instalacji powyżej 50kWp obowiązkowo trzeba przygotować pełną procedurę budowlaną.

Prosument, to osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje energię elektryczną tylko na własne potrzeby – nie do sprzedaży. Prosument może korzystać z sieci energetycznej „jak z akumulatora”, na zasadzie bilansowania energii oddanej i pobranej.

kW to kilowat – jednostka mocy, czyli zdolności  danego urządzenia elektrycznego do wykonania określonej pracy w określonej jednostce czasu.

kWh to kilowatogodzina – jednostka energii elektrycznej, czyli pracy jaką wykonuje dane urządzenie elektryczne w jednostce czasu.

kWp to kilowatopik – jednostka, w której podaje się moc instalacji fotowoltaicznej.

Biorąc pod uwagę obecne dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne, koszty energii oraz prognozy wzrostu tych kosztów, okres zwrotu wynosi od 5 do 7 lat.

Bilansowanie to sposób rozliczania z zakładem energetycznym.

Występuje rozliczenie z opustem. Przy odbiorze energii oddanej do sieci, uzyskujemy:

– 80% oddanej energii elektrycznej (EE) dla instalacji o mocy do 10 kWp,

– 70% oddanej EE dla instalacji o mocy powyżej 10, ale mniejszych niż 50 kWp.

Tak. Koszt jaki ponosi prosument przy systemie bilansowania jest zdecydowanie niższy, od kosztu budowy magazynów energii, które mogą odebrać nadwyżkę wyprodukowanej energii przez instalację. Poza tym, akumulatory tracą swoją pojemność i po pewnym czasie wymagają wymiany – i kolejnej inwestycji.

Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Jeżeli pojawiają się nadwyżki energii, są one przesyłane do sieci elektroenergetycznej i w niej magazynowane. Energia ta podlega bilansowaniu na zasadach net meteringu.

Energia nie jest odsprzedawana do sieci. Nadwyżka wyprodukowanej energii jest w sieci „magazynowana” i w ramach usługi net meteringu można z niej korzystać przez okres 12 miesięcy.

Prawidłowo dobrana instalacja całkowicie redukuje koszty zmienne energii. Pozostają opłaty stałe uiszczane do Zakładu Energetycznego, będące nieznacznym kosztem w pełnych rachunkach energii.

Pracę instalacji można obserwować poprzez aplikację mobilną dostępną dla większości falowników.

Do montażu instalacji fotowoltaicznej najlepiej nadają się dachy skierowane na południe, bez zacienienia np. w postaci drzew lub innego budynku. Istnieją różne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych, np. na gruncie lub na specjalnych stelażach. Zachęcamy do kontaktu, wspólnie na pewno dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

Szacuje się, że obciążenie dachu to 12kg/m2 instalacji.

Instalacje zamontowane na dachu są skierowane w tym kierunku, na który zorientowany jest budynek. W przypadku budynków, które są usytuowane w niekorzystnej orientacji lub których dach nie nadaje się do montażu paneli, warto pomyśleć o montażu instalacji na specjalnych stelażach na gruncie. Pozwoli to uzyskać wyższą produkcję energii z instalacji.

Obecnie instalacji zasilających gospodarstwa domowe nie ma różnicy w stawce podatku VAT. Jest ona ujednolicona i wynosi 8%.

Prawidłowo położona instalacja w żaden sposób nie może pogorszyć właściwości dachu. Nasze doświadczone ekipy monterów gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Tak, falowniki posiadają obudowy zapewniające odporność na warunki zewnętrzne. Należy je montować pod zadaszeniem, aby ograniczyć dostęp do wody.

Nie, cały proces wytwarzania prądu odbywa się w pełni automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Jedynie panele fotowoltaiczne wymagają niekiedy pielęgnacji (umycia), gdyż zabrudzone wykazują niższą produktywność.

Panele przechodzą testy wytrzymałościowe przed dopuszczeniem do sprzedaży. Są odporne na warunki atmosferyczne. Panele są również w stanie wytrzymać bardzo duży nacisk warstw śniegu.

Aby zagwarantować pełne pokrycie zużycia energii z własnej produkcji, wymagana byłaby instalacja o mocy 4,8 kWp. Należałoby zainstalować 15 paneli o mocy 320 Wp.

Warunkiem koniecznym podłączenia mikroinstalacji jest podpisanie umowy kompleksowej. Jednak nie ogranicza to naszych możliwości tylko do firm w obrębie jednej grupy energetycznej. Aby podpisać umowę kompleksową z obecnym dostawcą oraz lokalnym operatorem niezbędne jest posiadanie przez dostawcę Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Kompleksowej (GUD-K) z lokalnym operatorem. Operatorzy mają obowiązek publikowania listy obecnie obowiązujących GUD-K na swoich stronach internetowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem, zweryfikujemy taką możliwość dla Państwa.

Do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej niezbędne jest posiadanie umowy kompleksowej. Jeśli taka obecnie obowiązuje, wystarczy podpisanie aneksu.

Dodatkowo, moc instalacji fotowoltaicznej nie może być wyższa niż tak zwana moc zamówiona. Jeśli moc zamówiona jest zbyt niska, należy wystąpić do zakładu energetycznego o jej podniesienie.

Nie, podłączenie do sieci oraz wymiana licznika na dwukierunkowy to koszt, który ponosi zakład energetyczny.

Najbardziej opłacalny rozwiązaniem jest zastosowanie 6 lub 12-miesięcznego cyklu rozliczeniowego z zakładem energetycznym.

Podstawowe, obecnie stosowane w naszym kraju, w zdecydowanej większości są instalacje „ongrid”, są to instalacje podłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej. Stosowane w nich falowniki mają zabezpieczenie przed pracą wyspową, które powodują wyłączenie instalacji w razie braku napięcia. Takie działanie pozwala zakładom energetycznym na bezpieczną pracę przy naprawie sieci, bez ryzyka porażenia prądem z instalacji PV.

Alternatywą są instalacja typu „offgrid”, które są w pełni integralne. Dany obiekt nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej, jest w pełni samowystarczalny i nie pobiera energii z zewnątrz.

Instalacja fotowoltaiczna może być rozbudowywana w przyszłości o dodatkowe panele, tak aby w pełni wykorzystać możliwości zastosowanego falownika. Moc paneli może być wyższa niż znamionowa moc falownika. Ponadto, w razie wystąpienia znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, nieprzewidzianego wcześniej, jest możliwość dostawienia kolejnej instalacji z własnym falownikiem i ich równoległą pracę.

Optymalnym rozwiązaniem hybrydowym jest połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Alternatywą może być kocioł elektryczny lub maty grzewcze.

Czas wykonania instalacji wynosi ok. 30 dni, od momentu zawarcia umowy.