Pracownicy biurowi

Tomasz Zabrocki
Prezes Zarządu
Wojciech Zabrocki
Dyrektor finansowy
Tomasz Lewkowicz
Dyrektor ds. współpracy z samorządami lokalnymi i funduszy zewnętrznych
Kamil Drobiński
Dyrektor techniczny
Mariusz Kacprzycki
Dyrektor sprzedaży i marketingu
Krzysztof Kochanowski
pełnomocnik zarządu ds. prawnych
Monika Michalak
Kierownik działu sprzedaży
Jolanta Pawełczyk
Kierownik działu Call Center
Robert Dąbrowski
Specjalista ds. rozwoju
Dorota Zborowska
Marketing i PR Manager
Izabela Flissikowska
Asystentka zarządu
Monika Prokorym
Specjalista ds. księgowo-administracyjnych
Maciej Chojnacki
Kierownik techniczny
Marcin Ejsmont
Projektant
Wioletta Ostapkiewicz
Specjalista ds. funduszy
Izabela Dominik
Pracownik administracyjno-biurowy
Dominika Gaździak
Specjalista ds. kredytu i leasingu
Edyta Karol
Specjalista ds. funduszy zewnętrznych
Patryk Ścierzyński
Dział Call Center
Kamila Kalinowska
Dział Call Center